Pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení platí nově následující pravidla:

  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
  • testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?

  • Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.

Nařizování karantény a izolace od 17. ledna 2022

Antigenní testování – informace pro rodiče

Hlavní partneři
Menu