V pondělí 14. 12. proběhla na naší škole beseda s panem Petrem Harazinem, frontmanem skupiny Nebe, který s našimi žáky sdílel své zkušenosti se závislostí na alkoholu a následným protialkoholním léčením v Opavě. Svou otevřeností studenty zaujal a podnítil k dotazům a diskusi. Vzhledem k úspěchu tuto besedu určitě zopakujeme.

Menu