S ohledem na pokyny MŠMT a stávající epidemiologická opatření (stupeň 5 v systému PES) bude prozatím veškerá výuka teoretických i praktických předmětů (tedy i odborného výcviku) probíhat distanční formou! Výuka se bude řídit platnými rozvrhy jednotlivých tříd. Účast žáků na distanční výuce je povinná a bude řádně evidována.

Informace MŠMT k provozu škol

Sledujte prosím i nadále informační kanály školy. V případě jakýchkoliv změn vás budeme neprodleně informovat.

Vedení školy

Hlavní partneři
Menu