V souladu s novými nařízeními vlády, která upravují podmínky výuky na SŠ, bude vyučování upraveno následovně. Od zítřka tj. 14.10. 2020 (středa) bude výuka probíhat distanční formou a to i v hodinách odborného výcviku. Vlastní realizace, podoba výuky na odborném výcviku dálkovou správou bude plně v gesci jednotlivých učitelů OV, kteří budou žáky svých skupin kontaktovat dle rozvrhu s pokyny pro distanční výuku. Je tedy třeba, aby i žáci, kteří mají aktuálně dle rozvrhu odborný výcvik, byli přístupní online výuce. Současně se ruší všechny praxe vykonávané na pracovištích firem.

Vedení školy.

Hlavní partneři
Menu