Distribuční maturita je třídenní stáž pro žáky partnerských středních škol Skupiny ČEZ, zaměřená na distribuci elektrické energie. Letos se konala v Ostravě a zúčastnili se jí tři studenti třídy MES4.

Díky této stáži jsme měli možnost prohloubit si znalosti z energetiky. Zúčastnili jsme se velmi zajímavých přednášek od zkušených specialistů skupiny ČEZ.

V prvním dnu jsme absolvovali školení o zásadách bezpečnosti práce při činnosti na zařízení distribuční soustavy, problematice distribuce el. energie. Tento den jsme ukončili návštěvou rozvodny VVN a VN v Lískovci.

Druhý den byl zahájen prezentací elektrické stanice, provozováním sítí VN a VVN, prací pod napětím, diagnostikou a nakonec jsme navštívili zázemí údržby, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet například práci s termokamerou či izolačními rukavicemi.

Třetí den proběhla prezentace o měření DTS, selektivní kabelizace VN sítí, zapojení VVN, TR zapojení VN, diskuse s vedením a nakonec vědomostní test, který jsme úspěšně zvládli a Lukáš Hodinka obsadil skvělé druhé místo.

Jiří Balcárek, MES4

Hlavní partneři
Menu