Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc dne 26.4.2023 uspořádala již 5.ročník krajského kola soutěže Elektrikář silnoproud. Soutěž je putovní, na jejím pořádání se podílí školy vyučující tento obor studia. Vlastní klání se skládá ze tří samostatných částí, kdy soutěžící musí prokázat znalosti z oblasti základů elektrotechniky, dle slovního zadání vypracovat plán zapojení a toto zapojení ve stanoveném časovém limitu zrealizovat.

Vítězem soutěže se stala Švehlova Polytechnická škola Prostějov, na druhém místě se umístil tým pořádající SŠTO Kosinova, Olomouc a na třetím místě se umístila Střední škola řemesel Šumperk.

V jednotlivcích zvítězil Tomáš Jančík ze SŠ polytechnické Prostějov, na druhém místě se umístil Jakub Ruboš ze SŠTO Kosinova, Olomouc a na třetím místě Tomáš Pálka ze SŠ polytechnické Prostějov.

Hlavními sponzory soutěže byla skupina ČEZ a Velkoobchod s elektromateriálem ELEKTROCENTRUM, kterým děkujeme za hodnotné odměny pro soutěžící.

Menu