Dne 29. 4. 2019 navštívili žáci třídy MES1 v rámci výuky chemie a ekologie Čistírnu odpadních vod v Olomouci – Nových Sadech. Seznámili se s procesem čištění odpadní vody. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností – pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda musí být před vypuštěním zpět do řeky vyčištěna. Na území města Olomouce a v jeho okolí je vybudován kanalizační systém, jímž je odpadní voda odváděna k místní čistírně odpadních vod, kde se voda čistí a následně je vypouštěna do řeky Moravy. Fotografie z exkurze …

Hlavní partneři
Menu