Dne 2. 10. 2018 se žáci tříd MES2 a ME2 vydali na odbornou exkurzi do Kralic a Dalešic. Nejdříve navštívili Muzeum Bible kralické. Jeho prohlídka byla doprovázena zajímavým výkladem o historii knihy, muzea i místního kostela. Poté se autobusem přesunuli do přečerpávací elektrárny v Dalešicích, kde zhlédli film o využití energie vody při výrobě elektřiny. Z blízka si pak mohli prohlédnout jednotlivá zařízení elektrárny. Vzhledem k tomu, že právě probíhala oprava alternátoru, viděli i jeho konstrukci. Celá exkurze se vydařila k velké spokojenosti žáků i učitelskému doprovodu a stala se vhodným doplňkem a zpestřením učiva českého jazyka a odborných předmětů.

Hlavní partneři
Menu