V pátek 18. ledna 2019 se třídy E2 a EO3 zúčastnily exkurze do přečerpávací elektrárny Dalešice, která je součástí komplexu Dukovany. Elektrárna vznila v letech 1970 až 1978 na řece Jihlavě. Sypaná hráz je cca 100 m vysoká, ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW.
Během prvních 30 minut nás průvodkyně seznámila s obecnou funkcí přečerpávacích elektráren a poté nám popsala vznik elektrárny v Dalešicích. Provedla nás také venkovním areálem. Poté jsme se přesunuli do infocentra, kde nám bylo promítnuto krátké video o této přečerpávací elektrárně.
Protože šlo o odbornou exkurzi, šli jsme se ve druhé části exkurze podívat do strojovny, podlaží generátoru, podlaží turbín a podlaží savek. Byly nám vysvětleny funkce jednotlivých částí elektrárny a dozvěděli jsme se zajímavosti z jejího chodu.

Žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy a krajskému úřadu za zajištění dopravy autobusem zdarma.
RNDr. Lada Kuklová

Hlavní partneři
Menu