V úterý 3. prosince 2019 se žáci tříd T2 a E3 zúčastnili odborné exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Navázali tak na loňskou exkurzi nedaleké vodní elektrárny Dalešice.
 
Informační centrum v Dukovanech je vybaveno moderní audiovizuální technikou a funkčními modely technologie elektrárny. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o výrobě elektrické energie a energetice vůbec. Po krátkém filmu jsme si s paní průvodkyní prohlédli jednotlivé stupně elektrárny v modelech, viděli jsme cestu palivových tyčí od usazení do aktivní zóny reaktoru až po jejich uskladnění. Žákům se také líbilo vyzkoušet si vystřelování částit alfa a beta do Wilsonovy mlžné komory.
 
Doprava do Dukovan byla žákům naší školy umožněna zdarma díky autobusu Olomouckého kraje.
Menu