Za přispění Krajského úřadu Olomouckého kraje (zdarma zajištění dopravy) se zúčastnili studenti třídy MES2, obor MSaZ a třídy MO3 za doprovodu Ing. Lžičaře a Ing. Dostálové ve středu 26. 2. 2020 odborné exkurze ve výrobní společnosti Gumárny Zubří.

V podniku byli studenti seznámeni s celým průběhem výrobního procesu výroby gumárenských výrobků (především podlahových koberců do automobilů a drobných těsnicích dílů) od výchozích surovin až po expedici. Prohlídka začala v přípravě směsí pro vlastní výrobu jejich mícháním a výrobou polotovarů pro vlastní lisování. Následovala vlastní výroba ve dvouetážových vulkanizačních lisech a vstřikovacích lisech, úprava výrobků z lisovny (ruční a automatické ostříhávání výrobků), jejich kontrolu a balení. Naši průvodci zodpověděli veškeré naše dotazy.

Po skončení exkurze se skupina pěšky přesunula po turistické trase kolem řeky Bečvy do Rožnova p. Radhoštěm, kde na ni čekal autobus.

Kromě odborného zaměření měla tedy exkurze i část turistickou. Naštěstí bylo ucházející počasí, takže pěší přesun byl bezproblémový.

Menu