Ve čtvrtek 3. března 2022 se žáci tříd E2 a MEV1 zúčastnili exkurze do vědeckého parku VIDA v Brně. Čekal na ně nabitý program, který se skládal ze 3 bloků.

V první části si žáci samostatně prošli expozice parku, vyzkoušeli si postupně jednotlivé pokusy a experimentálně ověřili to, co bylo u každé expozice vysvětlené.

V další části se sešli v Divadle vědy, kde byla připravena science show o 3 Newtonových pohybových zákonech. Tato show nás všechny nadchla, neboť jsme byli vtaženi do děje představení díky aplikaci Kahoot a mohli jsme tipovat, jak jednotlivé pokusy dopadnou. Někdy byly výsledky opravdu překvapivé!

Poslední část celé akce byl jeden z výukových programů, které park nabízí. Byla to časově nejnáročnější část plná adrenalinu. Šlo o únikovou hru VIDA! Escape game. Čtyřčlenné skupinky měly za úkol vyřešit jednotlivé úkoly, získat hesla, výsledný kód vložit do zámku a uniknout z místnosti. Úkoly byly např. z oboru elektrický obvod, magnetismus, gravitační síla, vlastnosti zvuku, chemické prvky. Některé týmy prokázaly neskutečnou spolupráci a správný logický úsudek. Ale i týmy, kterým se uniknout nepodařilo (a byla jich většina) se pobavily, něco nového se naučily a skvěle si to užily!

Menu