Dne 26. 1. 2023 se žáci třídy MES2 a MSZ2 se zúčastnili návštěvy zábavního vědeckého parku VIDA! Brno.

Zde měli možnost vyzkoušet si mnoho fyzikálních pokusů na zajímavých exponátech a zhlédnout science show. Zábavnou formou si ověřili řadu poznatků nejen z fyziky, ale i z výuky odborných předmětů.

Pro dopravu do Brna jsme využili víceúčelový autobus Olomouckého kraje, kterým byla cesta od školy až na místo poskytnuta zdarma.

Všichni žáci i jejich vyučující byli spokojeni, že se akce vydařila bez komplikací a hlavně příjemným a zábavným způsobem zpestřila výuku.

Pavla Dostálová

Menu