Vzhledem k rychle rostoucím počtům případů potvrzeného onemocnění Covid ve školách a školských zařízení a s ním souvisejícím trasování rizikových kontaktů prosíme zákonné rodiče o neprodlené informování pozitivního výsledku dítěte včetně víkendu na email:

Škola neprodleně provede trasování přes CFA portál.

Zákonní zástupci (resp. zletilí žáci) obdrží SMS z KHS s nařízením karantény a dalšími informacemi.

Pokyny pro pozitivně testované osoby

Hlavní partneři
Menu