Zákonní zástupci žáků nově přijatých na naši školu si individuálně zajistí stravování, případně ubytování. 

STRAVOVÁNÍ

Přihlášení se ke stravování a platby je nutné provést v jídelně Gymnázia Hejčín v co nejkratším možném termínu. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na  

Po zaregistrování nového strávníka ve školní jídelně Hejčín Vám paní vedoucí Musilová zašle na email variabilní symbol a vyzve Vás k provedení platby. Stravné se platí předem na účet školní jídelny. Objednávky obědů si zajišťuje každý strávník sám přes portál www.strava.cz  

Výdej objednané stravy zajišťuje SGO Olomouc (vzdálenost cca 100 m od naší školy). Na sekretariátu školy SGO u paní Makowské (1.patro) si aktivujete bezkontaktní čip na vstup do budovy a následně bude čip používán při samotném výdeji obědů.  

Žáci si bezkontaktní čipy zakoupí první den školy u třídního učitele. Cena čipu je 200,- Kč a žák si jej uchová po celou dobu studia. Čipy zůstávají majetkem žáka/strávníka.  

Pokud u platby za stravné není uveden variabilní symbol (VS přiděluje paní vedoucí ze ŠJ) a není možno dohledat daného strávníka, bude taková platba vrácena zpět na účet odesílatele platby! Při změně bankovního účtu je nutné tuto informaci taktéž nahlásit v kanceláři školní jídelny z důvodu vratek přeplatků.

Stravování žáků na odborném výcviku je zajištěno U Podjezdu 11 v prostorách školy. Žáci si obědy nahlašují a platí individuálně na pracovišti odborného výcviku u paní hospodářky Hibrantové.  

UBYTOVÁNÍ 

Naše škola umožňuje ubytování na Domově mládeže při SŠTO Olomouc, Kosinova 4, který se nachází na adrese tř. 17. listopadu 6/A, Olomouc. 

Náš domov mládeže přednostně ubytovává naše žáky, kteří se včas přihlásí. Pokud máte zájem o ubytování, vyplňte prosím přihlášku na DM a odešlete na adresu školy (SŠTO Olomouc, Kosinova 4, 779 00 Olomouc), případně elektronicky na e-mail  

Po uzavření I. kola přijímacího řízení budeme rozesílat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na DM a obdržíte pokyny od vedoucího DM. 

Hlavní partneři
Menu