Informace pro rodiče žáků 1. ročníků

UBYTOVÁNÍ 

Naše škola umožňuje ubytování na Domově mládeže při SŠTO Olomouc. Pro školní rok 2023/2024 je však kapacita domova již naplněna.

Hlavní partneři
Menu