Pro žáky končících ročníků maturitních i učebních oborů byl vytvořen rozvrh výuky. Jedná se o modulovou nabídku výuky/přípravy/konzultací učitelů profilových předmětů důležitých pro zvládnutí maturitních popř. závěrečných zkoušek. Výuka podle rozvrhu začíná dne 11.5.2020 od 8 hod. ráno v budově školy za dodržení všech přísných hygienických opatření stanovených v souvislosti s šířením nákazy Covid-19.

E3

EZ

ME4

MO3

PD2

SM3

TS4

Hlavní partneři
Menu