Zajímavě učit prostřednictvím dovedností spojených se čtenářskou gramotností není v současnosti vůbec jednoduché. Tento pedagogický „oříšek“ budou pomáhat nejen členům Kabinetu čtenářské gramotnosti Olomouckého kraje „rozlouskávat“ odborníci „na slovo vzatí“ – členové Katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci. Připravena jsou více než zajímavá témata. Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. nás například naučí, jak rozumět literárnímu vyprávění a jak o něm vyučovat, Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D. nám ukáže, jak oživit výuku literatury prezentací konkrétních případů cenzurních zásahů a co nám na sebe prozradí některá slova, například slovo „pakůň“, se dozvíme od doc. PhDr. Boženy Bednaříkové, Ph.D.

Spolupráce začala 13. října 2021 úvodním seminářem na téma „Gramatika“ chyb, které představil vedoucí katedry doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. Ten velmi poutavě přinesl poněkud netradiční pohled na současnou češtinu. Seminář byl názornou ukázkou toho, jak podivuhodným způsobem jazykový systém, pevně ukotvený v mysli jeho uživatelů, dokáže „hospodařit“ se svěřenými vyjadřovacími prostředky tak, aby mohl co nejefektivněji plnit svoji základní funkci – být plnohodnotným nástrojem lidské komunikace.

Další semináře – realizované vždy jednou za dva měsíce – se uskuteční vždy ve středu v prostorách Střední školy technické a obchodní v Olomouci, Kosinova 4.

Už 8. prosince ve 13 hodin se můžeme společně těšit na workshop Mgr. Dariny Hradilové, Ph.D. o lexikálních výpůjčkách v češtině. Tato aktivita bude zaměřena na obohacování české slovní zásoby formou výpůjček z cizích jazyků.

Všichni jste srdečně zváni.

PhDr. Jana Skácelová, Ph.D.

 

Menu