Cílem kontroly bylo prověření toho, jak zaměstnavatel Střední škola technická a obchodní plní své povinnosti v péči o BZOP a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Za kontrolní orgán byli přítomní JUDr. Petr Kožmín LL.M., MBA a svazový inspektor Miroslav Feber. Za organizaci Oldřich Lošťák předseda ZO OSŽ, Vladimír Košnár zástupce ředitele pro odborný výcvik, Lukáš Fojtů vedoucí učitel, ing. Antonín Skácel učitel a technik a v závěru také ředitel školy RNDr. Petr Konečný. Při kontrole jednotlivých pracovišť, provozu, dílen, učeben, jídelny, kanceláří a sanitárního zařízení nebyly zjištěny žádné závady v oblasti BOZP. Lze tedy konstatovat, že na základě provedené kontroly je zajištění BOZP na vysoké úrovni jak bylo konstatováno při hodnocení u ředitele školy RNDr. Petra Konečného.

Menu