Pro školní rok 2024/25 budeme do následujících oborů přijímat tyto počty žáků:
– čtyřleté maturitní obory:

– tříleté učební obory:

Termín podání přihlášky je do 24. 5. 2024.

Menu