Každý z nás se dříve nebo později v životě dostane do nějaké krize. Ne každému se ale podaří ji překonat. Zvítězit nad nejrůznějšími krizemi nám mohou pomoci také pracovníci Střediska sociální prevence Olomouc, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc. 

A právě služby této organizace představily v úterý 19. 10. 2021 žákům naší školy dvě pracovnice – Bc. Eliška Troubilová, DiS., sociální pracovnice a vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a Mgr. Anežka Dvořáková, psycholožka, která zajišťuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pracuje také v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Po podnětných besedách se studenty 1. a 2. ročníků maturitních i učebních oborů byli s velmi bohatou činností a pestrou nabídkou služeb této velmi prospěšné organizace seznámeni také pedagogové.

Středisko sociální prevence nabízí služby v intervenčním centru Olomouc,
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Kanafásek, v Poradně pro rodinu Olomouckého kraje, dále jsou to sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dohody o výkonu pěstounské péče. Toto středisko sídlí nejen v Olomouci, ale má své pobočky také například v Prostějově, Přerově, Šternberku či Šumperku.

Kontaktovat lze odborníky Střediska sociální prevence osobně, telefonicky (585 427 141) či prostřednictvím mailu ().

PhDr. Jana Skácelová, Ph.D.

Menu