Termíny maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky končících ročníků

Metodika MŠMT – maturitní zkoušky 2021

Metodika MŠMT – závěrečné zkoušky 2021

Žádost o vykonání opravných zkoušek za 1. pololetí škol. roku 2020/2021

Hlavní partneři
Menu