Přehled všech termínů maturitních a závěrečných zkoušek na SŠTO

 

Didaktické testy jarního zkušebního období se budou konat ve dnech 1. – 3. června 2020.

  • Matematika – 1. 6. 2020, 8:00
  • Anglický jazyk – 1. 6. 2020, 13:00 
  • Český jazyk a literatura – 2. 6. 2020, 8:00
  • Matematika+ – 3. 6. 2020, 9:00 (na spádové škole dle elektronické pozvánky na výsledkovém portálu) 

Pozvánku k didaktickým testům si prosím vyzvedněte proti podpisu v kanceláři školy.

Hlavní partneři
Menu