Mimořádného termínu se může dle čl. IV. OOP (dodatek z 28. 4. 2021) účastnit žák, který:

  • podal přihlášku k povinné/nepovinné zkoušce SČ MZ konané v jarním zkušebním období 2021
  • u této zkoušky neuspěl (týká se povinných zkoušek), nebo se z konání této zkoušky řádně omluvila

Žáci budou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni Centrem a současně i automaticky omluveni, pokud se k mimořádnému termínu nedostaví.

Mimořádný termín se bude konat na spádových školách ve dnech 7.-9. července 2021. Pozvánku ke konání zkoušek zasílá žákovi ředitel kmenové školy.

Hlavní partneři
Menu