Žáci 9. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy,
které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, byly použity při přijímacích zkouškách v minulých letech.

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou aplikaci InspIS SETmobile využít v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky.

Inspis SETmobile

Menu