Modernizace kotelny byla provedena s cílem zvýšit její energetickou účinnost, snížit emise a zlepšit celkovou spolehlivost a bezpečnost provozu. Stávající kotelna již byla stará a při jejím provozu docházelo k poruchám a tím i přerušení dodávky tepla do budov OV.

Staré a zastaralé kotle byly nahrazeny moderními a efektivnějšími, které umožňují lepší regulaci teploty a spotřeby plynu. Nové kotle napomůžou snížit emise CO2 a zlepšit kvalitu spalování, díky kondenzační technice. Byl nainstalován moderní systém monitorování a řízení provozu kotelny, což umožňuje lepší kontrolu výkonu a spotřeby energie.

Modernizace plynové kotelny byla úspěšným projektem s pozitivními výsledky pro energetickou účinnost, ekologii a finanční provozní náklady.

Menu