Ve čtvrtek dne 12. října 2023 proběhne v naší škole slavnostní zahájení Motivačního programu Prokopa Diviše, který pro studenty vybraných oborů středních škol pro školní rok 2023/2024 vyhlásila společnost ČEZ Distribuce. Program je určen pro studenty oborů:

  • Elektrikář – silnoproud (2. a 3. ročník)
  • Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy (3. a 4. ročník)
  • Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení (3. a 4. ročník)

Společnost ČEZ Distribuce podporuje zájem o studium elektrotechnických oborů a chce ocenit nejlepší žáky. Mladí technici získávají body za své školní i mimoškolní úspěchy a ti nejlepší dostanou na konci školního roku ocenění a peněžitou odměnu.

Z každého oboru budou odměněni tři žáci:

  • 1. místo: 16 000,- Kč
  • 2. místo: 11 000,- Kč
  • 3. místo: 7 000,- Kč

Výsledky programu budou vyhlášeny v závěru třetího čtvtletí školního roku 2023/2024.

Menu