11. 10. 2023 proběhly Volby do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje, které vzniklo v roce 2003 jako poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho cílem je mimo jiné vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého kraje, prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu, kultury a využití volného času.

Členy ZMOK jsou žáci středních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť se sídlem v Olomouckém kraji, kteří jsou starší patnácti let a kteří uspějí v každoročně vyhlašovaných doplňovacích volbách a získají mandát člena ZMOK.

Členové ZMOK se mohou dle svých zájmů a zaměření členit do specializovaných pracovních výborů, například do mediálního výboru, výboru pro volnočasové aktivity, výboru pro kulturu apod. Výbory plní příslušné úkoly, které jsou jim uloženy zastupitelstvem, připravují projekty a akce, na kterých se ZMOK podílí v souladu se svým zaměřením na základě usnesení přijatých ZMOK na svém zasedání.

Těchto voleb se z řad našich žáků zúčastnili studenti třetího ročníku oboru Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení Marek VozihnojTadeáš Utíkal. Oba získali mandát člena tohoto zastupitelstva a budou reprezentovat naši školu v tomto školním roce. Gratulujeme jim a přejeme jim účast v řadě zajímavých výzev a získání mnoha pozitivních zkušeností.

Menu