• vždy od 13.15 hodin
  • po příchodu nahlásí žáci své jméno v kanceláři školy
  • zjistí si, ve které místnosti konají zkoušku a vyčkají na chodbě před ní na příchod komise
  • po vykonání zkoušky (zkoušek) žáci vyhledají třídního učitele, který zapíše výsledky zkoušky do Bakalářů a po domluvě s paní Netopilovou vydá vysvědčení žákům

Pozn.

  • doklasifikování žáků je v kompetenci třídního učitele (do 15. září 2023)
  • opravné zkoušky z Odborného výcviku 16. 6. 2023 od 7:15 hodin
  • pro končící třetí ročníky je možnost OZ i v srpnu: škola 29. – 30. 8. od 8.30h, OV 28. 8. od 7.15h
  • doklasifikování žáků v Odborném výcviku do 15. září 2023
Hlavní partneři
Menu