Ve čtvrtek 9. 3. 2023 došlo za účasti zástupců SŠ technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, OHK v Olomouci a firem Hilti a BP stavby Morava k předání vybavení, nářadí pro praktickou přípravu našich žáků v hodinách odborného výcviku. 

Děkujeme OHK v Olomouci, firmám Hilti a BP stavby Morava s.r.o. za tento hodnotný a věcně praktický dar.

Je to příklad skvělé spolupráce. Děkujeme za nádherný příklad konkrétní pomoci a věříme, že dar přispěje k přípravě našich žáků pro jejich budoucí pracovní uplatnění. Těšíme se na další podporu a vzájemnou spolupráci.

Vedení školy

Menu