PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

 • Blok didaktických testů (společná část MZ): od 1. 9. 2022 (Spádová škola)
 • Písemná slohová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury – profilová část MZ: 6. 9. 2022 (7:50h na uč. 6)
 • Písemná slohová maturitní zkouška z anglického jazyka – profilová část MZ: 7. 9. 2022 (7:50h na uč. 6)
 • Praktická zkouška profilové části MZ – MEV4, MES4 : 8. – 9. 9. 2022 (7:00 h odborný výcvik )
 • Písemná praktická zkouška profilové části MZ- PD2, T4: 8. 9. 2022 (7:50h v aule SŠTO)
 • Ústní zkoušky profilové části MZ 2022 (7:30 h uč. 19)
  • 12. 9. tř. PD2 (Podnikání)
  • 13. 9. tř. T4 (Telekomunikace)
  • 14. 9. tř. MEV4 (Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy)
  • 15. 9. tř. MES4 ( Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení )
  • 16. 9. tř. MES4 (Mechanik strojů a zařízení)

Pozn.: Žáci se k maturitním zkouškám musí přihlásit v kanceláři školy u p. Běhalové do 24. 6. 2022!!!

PODZIMNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2022

 • E3, EZ, SO3 a profesní kvalifikace:
  • Písemná závěrečná zkouška: 5. 9. 2022 (7:50h v aule SŠTO)
  • Praktické závěrečné zkoušky: 12. – 13. 9. 2022 (7:00h odborný výcvik )
 • Ústní závěrečné zkoušky (slavnostní zahájení v 8, 00h na uč. 19):
  • 19. 9. 2022 tř. SO3 (MOMV)
  • 20. – 21. 9. 2022 tř. E3, EZ, SO3 (Spojový mechanik) a profesní kvalifikace

Pozn.: Žáci se k závěrečným zkouškám musí přihlásit v kanceláři školy u p. Netopilové do 26. srpna 2022!!!

Hlavní partneři
Menu