Blok testů a písemných prací: 1. – 2. 9. 2021 (spádová škola)

Praktická zkouška profilové části MZ (MEV4, MES4)  6. – 7. 9. 2021 (7:00h odborný výcvik )

Písemná praktická zkouška profilové části MZ (PD2, T4)  6. – 7. 9. 2021  (7:50h v aule SŠTO)

Ústní zkoušky profilové části MZ 2021  (7:30h uč. 19)

  • 13. 9. tř. PD2 (Podnikání)
  • 14. 9. tř. T4 (Telekomunikace)
  • 15. 9. tř. MEV4 (Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy)
  • 16. 9. tř. MES4 (Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení) 
  • 17. 9. tř. MES4 (Mechanik strojů a zařízení)                         

Závěrečné zkoušky (SO3, E3, EZ a profesní kvalifikace):

Písemná závěrečná zkouška: 3. 9. 2021 (7:50h v aule SŠTO)

Praktické závěrečné zkoušky: 8. – 14. 9. 2021  (7:00h odborný výcvik )

Ústní závěrečné zkoušky (slavnostní zahájení v 8:00h na uč. 19):

  • 20. – 21.9. 2021 tř. E3, EZ a profesní kvalifikace
  • 22. 9. 2021 tř. SO3 (Spojový mechanik) a profesní kvalifikace
  • 23. 9. 2021 tř. SO3 (MOMV)

Žáci se k maturitním  zkouškám musí přihlásit v kanceláři školy u p. Švajdové  do 23. 7. 2021, k závěrečným zkouškám u p. Netopilové  do 20. srpna 2021!!!

                                                                           Změny vyhrazeny!

Hlavní partneři
Menu