Dne 14.11.2018 se žáci tříd MEV2 a E2 zúčastnili exkurze v PVE Dlouhé stráně.

Exkurze se skládala z asi 30 minutové přednášky a videa o výstavbě PVE od roku 1978, problémech spojených s její výstavbou, spojitostí výstavby PVE a jaderných elektráren, způsobem plánování denní činnosti PVE a dalších zajímavých informací o činnosti PVE.

V druhé části jsme si prošli jednotlivá podzemní patra PVE. Byly nám vysvětleny podrobně jednotlivé problémy spojené s výrobou elektrické energie, či naopak s čerpáním vody do horní nádrže. Prohlédli jsme si dva agregáty na výrobu elektrické energie a na čerpání vody. Prohlídka byla vedena bývalým zaměstnancem, který se účastnil jak výstavby, tak poté dlouhé roky v PVE pracoval.

V poslední části jsme se podívali k dolní nádrži, která byla shodou okolností  letos poprvé od začátku výstavby v roce 1978 vypuštěna a vyčištěna od nánosů bahna.

Žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy, vedení školy za finanční příspěvek žákům a krajskému úřadu za zajištění dopravy autobusem.

Z. Krutil

Hlavní partneři
Menu