Ve středu 27. 3. 2024 se třída MES1 zúčastnila v aule Vysoké školy báňské v Ostravě přednášky a besedy s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou Ph.D. o jaderné energetice a o aktuální energetické situaci v Evropě. Přednáška byla velmi poutavá a zajímavá, žáci získali představu o aktuální energetické situaci a predikci vývoje. Dále žáci vyslechli informace od Ing. Pavla Šimáka a Pavly Bilíkové o možnostech spolupráce studentů se Skupinou ČEZ.

Menu