V únoru 2019 měli žáci 1. a 2. ročníků možnost získat nové informace při zajímavých přednáškách.

V pátek 8. února školu navštívil pracovník Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO nabízí studentům z celé České republiky bezplatné přednášky v rámci vzdělávacího programu. Ten je zaměřený na otázky spojené s radioaktivitou v našem běžném životě i na nakládání s vyprodukovaným radioaktivním odpadem. Žáci tak měli možnost získat maximum informací o radioaktivních odpadech a jejich uložištích.

Po dvou týdnech se konaly další přednášky, tentokrát z projektu Energie – budoucnost lidstva, který je součástí vzdělávacího programu společnosti ČEZ. Naši žáci se seznámili s mnoha informacemi o energetice a formou diskuze se dozvěděli spoustu zajímavého o jednotlivých energetických zdrojích a jejich přednostech a nevýhodách.

Hlavní partneři
Menu