Upozornění! Upozorňujeme zájemce o ubytování, že kapacita našeho domova mládeže je na školní rok
2024/2025 plně obsazena a přijímací řízení je ukončeno. Zasílání přihlášek je proto bezpředmětné. Děkujeme za pochopení.

Menu