V pátek 19. března 2021 se 120 žáků maturitních oborů zúčastnilo soutěže Matematický klokan. Jedná se o mezinárodně koordinovanou soutěž, jíž se účastní žáci z více než 60 zemí světa. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s UP v Olomouci. Nejúspěšnějšími řešiteli v naší škole jsou:

V kategorii Junior (1. a 2. ročníky SŠ): 

  1. Jan Drlík (T1)
  2. Šimon Navrátil, Jakub Vyroubal (T2)
  3. Pavel Huvar (T2)

V kategorii Student (3. ročníky SŠ):

  1. Petr Činčura (MEV3)
  2. Radek Dubový (MEV3)
  3. Ondřej Konšel, Marek Spurný, Lukáš Večeřa (MEV3) a Emílie Šinclová (MES3)

Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme a už teď se těšíme na příští ročník soutěže!

Menu