Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky na obědy do škol. Dotace na zajištění bezplatného školního stravování je určena pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Pro začlenění do dotačního programu bezplatného stravování je nutné doložit vyplněné čestné prohlášení zákonných zástupců – viz příloha. Závazné přihlášení a vyplněné čestné prohlášení odešlete, prosím, nejpozději do 23. 8. 2023 na emailovou adresu . Případné dotazy na telefonním čísle 736 628 394.

 

Menu