Zaměření: silnoproudá zařízení

Kód oboru: 26-41-L/01

Délka studia: 4 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Co vás naučíme:

 • provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály
 • zapojovali vodiče, elektrické rozvody, zásuvky apod.
 • demontovat, opravovat a zpětně sestavovat mechanismy nebo části el. zařízení.
 • provádět revize el. zařízení.
 • rozlišovat a rozumět jednotlivým druhům transformatorů a točivých strojů
 • rozlišovat druhy spínacích, jistících a ochranných prvků přístrojů nn a  vn
 • projektovat, sestavovat a zapojovat funkční celky složené z el. obvodů
 • provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích
 • provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky

Další informace:

 • Učňovské stipendium Olomouckého kraje
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvična, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahraniční poznávací výlety, exkurze)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení
 • Navazující nástavbové maturitní studium přímo na naší škole

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatňují v oborech pružně reagujících na požadavky soudobého stavu techniky. Jsou schopni na základě osvojených dovedností a návyků pracovat v profesích montážního, servisního, údržbářského, revizního charakteru, které mají co do činění s elektrotechnikou či elektronikou.

Hlavní partneři
Menu