Zaměření: výpočetní a elektronické systémy

Kód oboru: 26-41-L/01

Délka studia: 4 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Co vás naučíme:

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály
 • zapojovat vodiče, elektrické rozvody, zásuvky apod.
 • navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché analogové i digitální elektronické obvody
 • navrhovat plošné spoje včetně využití výpočetní techniky
 • zhotovovat desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oživení desky
 • projektovat, sestavovat a zapojit funkční celky složené z el. obvodů
 • Provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích
 • provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky

Další informace:

 • Učňovské stipendium Olomouckého kraje
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvična, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahraniční poznávací výlety, exkurze)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení
 • Navazující nástavbové maturitní studium přímo na naší škole.

Uplatnění absolventa:

Na pracovních na pozicích, které souvisí s výpočetní, telekomunikační, zabezpečovací, měřící nebo regulační technikou. Jejich odborné znalosti a dovednosti je předurčují pro práci například správců výpočetní techniky, výstupních kontrolorů ve výrobě nebo obchodních zástupců firem, které mají co do činění s elektronikou.

Menu