Kód oboru: 26-45-M/01

Délka studia: 4 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Co vás naučíme:

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • instalovat, nastavovat, obsluhovat a udržovat telekomunikační zařízení
 • naplánovat, sestavit a spravovat jednoduchou datovou síť
 • realizovat revize a údržbu telekomunikačních prvků a zařízení
 • měřit telekomunikační sítě
 • pochopit technické principy automatické regulace nejběžnějších veličin
 • využívat elektrotechnické a telekomunikační normy při řešení úloh
 • využívat výsledků měření pro kontrolu, nastavení, diagnostiku a zprovozňování telekomunikačních sítí
 • číst  a tvořit jednoduché výkresy součástí a sestavení a používat stavební výkresy

Další informace:

 • Motivační programy pro žáky
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvična, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahraniční poznávací výlety, exkurze)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení

Uplatnění absolventa:

Po úspěšném absolvování oboru jsou žáci zaměstnáváni na pracovních pozicích technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních služeb a zařízení, spojovacích zařízení nebo projektant, manager ve firmách zabývajících se činností v oblasti pevných či mobilních sítí.

Také se mohou uplatnit na pozicích správců počítačových sítí a výpočetní techniky, dispečerů telekomunikačního provozu či kontrolorů telekomunikačních zařízení aj.

Menu