Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje těmto lidem kvalifikaci profesní nebo úplnou získat! Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou přípravu na zvolený obor. Stačí vykonat jednotlivé profesní kvalifikace (formou zkoušky), které opravňují k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu – úplné kvalifikace. V některých případech zaměstnavatelé nevyžadují úplnou kvalifikaci a stačí pouze získání některé z profesních kvalifikací. Naše škola své zaměstnance školí také dle zásad NSK a v případě přijímání nových pracovníků akceptujeme  PK dle NSK.

Uvědomujeme si, že mnohé vědomosti, dovednosti je třeba získat a osvojit si pro úspěšné absolvování profesní zkoušky v rámci nějaké výuky. Naše škola nabízí a postupně s ohledem na zájem uchazečů bude nabízet vzdělávací kurzy, které budou tématicky zaměřeny na konkrétní profesní zkoušky tak, aby absolvent byl schopen tuto zkoušku úspěšně vykonat.

Bližší informace na tel.: 736 628 394 pro jednotlivce, 736 628 390 pro firemní kurzy.

Střední škola technická a obchodní,Olomouc, Kosinova 4 má Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR uděleny autorizace pro profesní kvalifikace:

Pro získání úplné profesní kvalifikace Elektrikář (26-51-H/01) nebo Elektrikář silnoproud (26-51-H/02):

  • Montér elektrických instalací (26-017-H)
  • Montér elektrických sítí (26-018-H)
  • Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
  • Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
  • Montér hromosvodů (26-021-H)

Na základě úspěšného absolvování výše uvedených pěti zkoušek z profesních kvalifikací má absolvent možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky a získat výuční list.

Další elektrotechnické profesní kvalifikace:

  • Montér slaboproudých metalických sítí (26-026-H)
  • Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (26-032-M)
  • Elektrická zařízení (26-010-E)
  • Elektrické rozvody (26-009-E)
  • Elektrické instalace (26-008-E)

Vstupní předpoklady:

Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením. Pro každou profesní kvalifikaci vyplněná přihláška.

Organizace:

Studium bude probíhat formou individuálních konzultací a samostudiem. Volné termíny si můžete registrovat pomocí rezervačního systému školy. Jestliže Vám termín nevyhovuje, kontaktujte lektora nebo pomocí výše uvedených telefonních čísel si o termín zažádejte. Návod na rezervační systém naleznete zde.

Zkoušky: 
Po absolvování konzultací budou účastníci vykonávat zkoušky z  profesní kvalifikace, která obsahuje ústní, písemné a praktické ověřování.

V návaznosti na hodnotící standard příslušné profesní kvalifikace podává zkoušený pro každou odbornou způsobilost důkaz o jejím osvojení. Při ověřování kompetencí (způsobilostí) se bezpodmínečně postupuje dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, který definuje kritéria a způsoby hodnocení, taktéž organizační a metodické pokyny. Hodnotící standardy příslušných profesních kvalifikací jsou k dispozici na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz

Hlavní partneři
Menu