Škola nabízí školení a následné vykonání zkoušky pro získání popř.obhájení
§ 4, 5, 6 a 11 vyhlášky 50/1978 Sb. pro pracovníky všech profesí elektro.

Školení bude probíhat po domluvě přímo v budově školy. Při školení je využíváno didaktické prostředí a vybavení školy. Uchazeči jsou proškoleni v šestihodinovém bloku. K dispozici je podpůrný školící materiál ve formě učebních textů, testových otázek, jejichž koupi škola zajistí.Zkoušky se  skládají ze dvou částí – písemného testu a ústní zkoušky. Zkoušky jsou konány nejdříve po uplynutí jednoho týdne a to z důvodu dostatečného času na přípravu ke zkoušce. Termín zkoušky lze posunout po dohodě ze zkoušeným. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení a zápis o zkoušce. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky ode dne vydání.

Pro jednotlivce, školy, jiné organizace a firmy:

Pro jednotlivé uchazeče bude školení probíhat vždy v jarním a podzimním období. Upřesnění termínu se dozvíte na webových stránkách školy popř. od pověřené osoby na škole (viz. níže). V případě zájmu většího počtu uchazečů (firemní školení, 10 osob a více) proběhne školení a následné vykonání zkoušky po dohodě. Škola může nabídnout speciální slevu pro žáky – absolventy elektro oborů jiných škol.

Pověřená osoba:

Mgr. Marek Kryl

Tel.: 736 628 392

Email: m.kryl@kosinka.com

 

Rozdělení pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb. v paragrafech poskytovaných školou:

Pracovník bez elektro vzdělání:

§ 3 seznámený může: obsluhovat el.zařízení na mn a nn, pracovat v blízkosti el.zařízení pod napětím při dodržovaní bezpečných vzdáleností

§ 4 poučený může :obsluhovat el.zařízení všech napětí, pracovat na el. zařízeních bez napětí, pracovat na el. zařízeních v blízkosti částí pod napětím do 20 cm pod dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmí, pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem, pracovat v blízkosti částí pod napětím pod dozorem při dodržení vzdáleností- musí  být prokazatelně poučeni provozovatelem (MPBP, pokyny k obsluze)

 

Pracovník s elektrotechnickým vzděláním:

§5 pracovník znalý může: obsluhovat el.zařízení všech napětí, sám pracovat na el.zařízeních nn pod napětím a venku pod dozorem pracovníka s vyšší kvalifikací, sama pracovat na el.zařízení vn a vvn bez napětí, v blízkosti části pod napětím pod dohledem, pod dozorem na části pod napětím

pracovník znalý s vyšší kvalifikací může: pracovat sama ne el.zařízeních pod napětím, může vykonávat veškerou činnost – obsluhu a práci na el.zařízeních

§ 6 pro samostatnou činnost

§ 11 vědečtí pracovníci a učitelé

Hlavní partneři
Menu