Kód oboru: 26-51-H/02

Délka studia: 3 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: závěrečná zkoušky, výuční list

Co vás naučíme:

 • Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP
 • a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci a připojovat na napětí
 • zhotovovat kabelové přípojky, pokládat kabely; montovat a připojovat rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovat možné vzniklé závady na provedené instalaci
 • zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení
 • provést zjednodušený návrh elektroinstalace
 • umět popsat materiál a jeho použití při stavbě a údržbě venkovních a kabelových sítí, při realizaci ochrany před bleskem, orientovat se v zapojení el. stanic

Další informace:

 • Učňovské stipendium Olomouckého kraje
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvična, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahraniční poznávací výlety, exkurze)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení
 • Navazující nástavbové maturitní studium přímo na naší škole.
Hlavní partneři
Menu