Kód oboru: 23-68-H/01

Délka studia: 3 roky

Přijímací řízení: ukončená povinná docházka, bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška, výuční list

Co vás mimo jiné naučíme:

 • volit a používat vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla a vyhledat odpovídající parametry v dílenských příručkách, katalozích ap.
 • volit a používat stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální mon-tážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a po-můcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství
 • provádět seřízení a nastavení předepsaných parametrů
 • provádět běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla pře-zkoušet
 • provádět jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel
 • provádět funkční zkoušky vozidel
 • získat odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupiny C

Další informace:

 • Řidičský průkaz sk. B v rámci studia zdarma
 • Příspěvek školy na svářecí průkaz
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvič-na, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahra-niční poznávací výlety, exkurze, aj.)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení
 • Navazující nástavbové maturitní studium přímo na naší škole.

 

Menu