Kód oboru: 26-59-H/01

Délka studia: 3 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: závěrečná zkoušky, výuční list

Co vás mimo jiné naučíme:

 • řešit elektrické a elektronické obvody, volit vhodné materiály a součástky, realizovat  řešené obvody, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat
 • obsluhovat a zajišťovat technický provoz napáječů s automatickým  řízením, automatická zařízení pro telefonní a datové přenosy, včetně radiotelefonní sítě
 • volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na telekomunikačních zařízeních
 • orientovat se v technických normách platných v oboru a rozumět různým způsobům technického zobrazování
 • rozumět funkčním, přehledovým, výrobním a montážním telekomunikačním schématům a využívat znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné kontrole pracovních úkonů.
 • vyhodnocovat naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro uvádění zařízení do provozu a jeho provozní nastavení.
 • rozumět technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým vedením

Další informace:

 • Učňovské stipendium Olomouckého kraje
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvična, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahraniční poznávací výlety, exkurze)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení
 • Navazující nástavbové maturitní studium přímo na naší škole.

Uplatnění absolventa:

Absolventi oboru spojový mechanik najdou dobré uplatnění u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě, dále u služeb zabývajících se elektronickým zabezpečením.

Menu