Program poradenských služeb

Výchovný poradce:  Mgr. Irena Emanovská, tel.: 736 628 391

Informační nástěnka výchovného poradce i schránka důvěry je umístěna v I. poschodí vedle kanceláře 14a. Žáci mohou využít i e-mailové adresy:  nebo  

Žáci prvních ročníků a jejich rodiče (zákonní zástupci) jsou informováni o výchovném poradenství při naší škole osobně při slavnostním zahájení školního roku.

V případě zájmu žáků nebo jejich rodičů (zákonných zástupců) mohou být uskutečňovány besedy výchovného poradce se žáky na aktuální téma, např. umění učit se, umění komunikace a zvládání konfliktů, člověk v krizi, řešení krize, kde hledat informaci a pomoc při osobní krizi atd.

Konzultační hodiny:

 • Pondělí 13:15  – 15:05 hod.
 • Pátek  7:00 –  8:30 hod.
 • Další konzultace jsou možné po předchozí domluvě. Prosíme rodiče, aby si konzultaci domluvili předem.

Pomoc při řešení prospěchových problémů

 • Beseda s žáky o racionálním studiu na SŠ.
 • Beseda s rodiči (adaptační problémy v 1.ročnících).
 • Individuální pohovory s žáky a rodiči.
 • Vyšetření v PPP (pedagogicko – psychologická poradna).
 • Reorientace na jiný typ studia.

Pomoc při řešení osobních a výchovných problémů

 • Individuální pohovory vých. poradce s žáky, rodiči a pedagogy.
 • Konzultace v PPP.
 • Přednášky, besedy.

Profesní orientace

 • Informace o oborech na VŠ nebo VOŠ.
 • Informace o DOD (Den otevřených dveří) na VŠ.
 • Návštěva Úřadu práce.
 • Pohovory s žáky a rodiči.
 • Profesní orientace v PPP.
 • Pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ.

Péče o žáky se specifickými poruchami učení , o talentované žáky a sportovce

 • Individuální pohovory.
 • Spolupráce s PPP, s PC a sport. organizacemi.

Práce s třídním kolektivem

 • Individuální pohovory.
 • Sociometrie třídy.
 • Besedy s pracovníkem PPP.

Oblast prevence

 • Zprostředkování odborných přednášek a diskusních pořadů na různá témata pro žáky i pedagogy.
Hlavní partneři
Menu