Skvělá zpráva pro žáky prvních ročníků oboru Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení!

Naše škola byla vybrána jako jedna z 9-ti středních škol v republice k ověření komplementárního oboru spojujícího obory 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud. Komplementární obor vzdělání poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve výsledku to znamená, že žáci 1. ročníku 2021/2022 oboru Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení mohou po třetím roce studia získat výuční list v oboru Elektrikář – silnoproud a následně vykonat maturitní zkoušku bez ohledu na úspěšnost při závěrečných zkouškách. Úspěšný absolvent tak získá výuční list i maturitní vysvědčení za 4 roky řádného studia!

Menu