Dne 21. června 2023 se v areálu společnosti TS Bohemia uskutečnila Road show energetické společnosti ČEZ Distribuce.

Naši žáci si prohlédli speciální pracoviště zaměřené na činnost práce pod napětím (VN) skládající se z pohotovostního vozu, izolované plošiny pro práce pod napětím a měřícího vozu. Dále se seznámili s činnostmi, které pracovnící běžně v provozu provádí. V dielektrických rukavicích je i takový běžný šroub, na který je nutno nasadit podložku a zašroubovat matici velký oříšek.

Ukázky činností předváděla skupina montérů ČEZu pod vedením p. Marka Šturzy, absolventa naší školy a odvážlivci si je mohli vyzkoušet i na vlastní kůži. Závěr road show patřil prohlídce Veteran arény, kterou všem účastníkům akce zprostředkovala partnerská společnost TS Bohemia.

Naše škola je partnerskou školou Skupiny ČEZ. Řada absolventů z elektrotechnických oborů zde nalezla své celoživotní pracovní uplatnění. Zároveň nás těší, že se přímo na místě po shlédnutí ukázek několik studentů rozhodlo vykonat své odborné praxe ve společnosti ČEZ distribuce. Rovněž děkujeme partnerům akce společnosti ČEZ distribuce a společnosti TS Bohemia za podporu Road show a těšíme se na opakování v dalších letech.

Vladimír Košnár – zástupce ředitele pro odborný výcvik

Menu