stáhnout info pdf

Zahájení školního roku 2021/2022:

1.9. 2021 – zahájení v teoretickém vyučování na příslušných učebnách v 8,00 h (SŠTO Kosinova 4, Olomouc).

Třída / číslo učebny

 • T1 / 31
 • MEV1 / 11
 • MES1 / 16
 • MSZ1Sp / 30
 • E1 / 32
 • SM1 / 22
 • MO1 / 26
 • PD1 / 23 nástavba
 • EZ / 8 zkrácená forma

2.9. 2020 – zahájení na odborném výcviku v 8,00 h (U Podjezdu 11, Olomouc), s výjimkou oborů Podnikání a Telekomunikace – žáci zůstávají tento den doma.

První školní den žáci odevzdají třídnímu učiteli tuto podepsanou návratku.

VÝDAJE SPOJENÉ SE STUDIEM:

POMŮCKY – škola:

Český jazyk a literatura:

 • maturitní i učební obory – pro celou dobu studia je třeba zakoupit učebnici M. Sochrové: Český jazyk v kostce. Nakladatelství Fragment. Praha.
 • Během celého studia je kladen zvýšený důraz na vlastní četbu z doporučeného školního seznamu 70 literárních děl  (maturitní zkoušky – celkem 20 knih za studium, učební obory – celkem 5 knih za studium).

Anglický jazyk:

 • učebnice „English file“ (4th edition) – objedná škola hromadně v září, cena pro maturitní ročníky cca 750 Kč (na 2 roky), pro učební obory cca 370 Kč (na 3 roky). Případně si žáci zakoupí ještě předplatné časopisu (dle daného vyučujícího) za cca 280 Kč na jeden školní rok.

Přírodovědné předměty:

 • kalkulačka bez grafického režimu;
 • matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ
 • ostatní učebnice si žáci zakoupí hromadně na začátku školního roku dle požadavků učitele daného předmětu.

Strojírenské předměty:

 • maturitní obory – Strojnické tabulky (možno zapůjčit ve škole), kalkulačky, základní pomůcky pro rýsování;
 • učňovské obory  – odborné učebnice budou žáci potřebovat až od 2. ročníku. Upřesníme na konci prvního ročníku.

Elektrotechnické předměty:

 • maturitní obory – kalkulačka s goniometrickými funkcemi (cca 200 – 400,- Kč), základní pomůcky pro rýsování. Odborné učebnice a sešity upřesníme na začátku školního roku pro příslušný obor a předmět. Student si bude průběžně zajišťovat vytištění studijních textů v běžném rozsahu střední školy;
 • učňovské obory  – kalkulačka s goniometrickými funkcemi (cca 200 – 400,- Kč), základní pomůcky pro rýsování. Odborné učebnice a sešity upřesníme na začátku školního roku pro příslušný obor a předmět. Žák si bude průběžně zajišťovat vytištění učebních textů v běžném rozsahu střední školy.

Tělesná výchova:

 • pro výuku Tv požadujeme adekvátní cvičební úbor. Pokud bude žák uvolněn z Tv, vyplní si žádost a následně si ji nechá potvrdit lékařem a donese ji třídnímu učiteli co nejdříve. Aktivní a vrcholoví sportovci se nahlásí svému učiteli Tv v první hodině Tv. Studenti mohou reprezentovat školu na středoškolských hrách;
 • v prvním ročníku se žáci zúčastní lyžařského kurzu;
 • ve druhém ročníku se žáci zúčastní sportovního kurzu.

POMŮCKY – odborný výcvik:

Žáci 1. ročníků mimo obor Telekomunikace získávají od školy zdarma pracovní oděv (kalhoty, bundu, triko), pracovní boty si mohou koupit za zvýhodněnou cenu, příp. mít svoje vlastní.

Na OV je možné stravování ve výdejně, obědy jsou dováženy ze ZŠ Demlova.

Výuka na OV začíná vždy 7:15 (od 7:00 lze koupit svačinu v přilehlém Lidlu), končí 13:45 nebo 14:45 v závislosti na oboru a ročníku.

 DALŠÍ VÝDAJE:

 • Vratná záloha na šatní skříňku – 100,- Kč
 • Čip – 200,- Kč      
 • Každoroční příspěvek na SRPŠ – 300,- Kč.

 

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenská činnost je na naší škole zajišťována školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP). Tato činnost je poskytována všem žákům školy i jejich zákonným zástupcům. Tým ŠPP tvoří:

 

RNDr. Petr Konečný              ředitel školy                                                              736 628 390

Mgr. Irena Emanovská          zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně                736 628 391

PhDr. Jana Skácelová, Ph.D. metodička prevence rizikového chování                   723 307 284

     

Tento tým nabízí pomoc při řešení prospěchových problémů, osobních a výchovných problémů, pomoc v oblasti profesní orientace, zajištuje a koordinuje péči o žáky se specifickými poruchami učení, o talentované žáky a sportovce a zabývá se také oblastí prevence rizikového chování žáků. 

STRAVOVÁNÍ

Novým strávníkům a žákům slouží pro výdej/objednávání stravy bezkontaktní čipy, které si žáci koupí první den školy u třídního učitele. Cena čipu je 200,- Kč a žák si jej uchová po celou dobu studia. Čipy zůstávají majetkem žáka/strávníka a slouží také pro vstup do všech prostor naší školy.

Přihlášení se ke stravování a platby je nutné provést v jídelně Gymnázia Hejčín. Slovanské gymnázium Olomouc zajišťuje výdej stravy (Školní jídelna je 100 m od naší školy). Strávník má možnost sledovat konto prostřednictvím internetové či mobilní aplikace a nebo na terminálech. Podmínkou vyřízení objednávky oběda jsou peníze na účtu (kredit), z kterého se odečítá za objednanou stravu, debet není povolen.

Stravování žáků na odborném výcviku je zajištěno U Podjezdu 11 v prostorách školy. Žáci si obědy nahlašují individuálně na pracovišti odborného výcviku.

Jídelna SGO

37,00 Kč

Jídelna na odborném výcviku

38,00 Kč

Hlavní partneři
Menu