Klub zaměstnavatelů pomáhá spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami.

Jednou z klubových priorit je rozvoj školství a přenos požadavků ze zaměstnavatelské praxe na různé stupně vzdělávání, od učilišť, přes střední školy, až po univerzity a podpora zájmu o technické vzdělávání již od základních škol. Nejlepší střední školy jsou hodnoceny na úrovni krajů a ceny předávány obvykle na regionálních výstavách a veletrzích vzdělávání.

Na základě hlasování firem získala v letošním roce 3. místo právě naše škola.

Je to pro nás velký úspěch, ale i závazek do budoucna a bude nám i nadále velkou ctí spolupracovat s partnery při vzdělávání našich žáků.

 

Menu